Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE IMPACT OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND ERP APPLICATION ON CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE

International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023), 12 - 13 June 2023

Use of SDupply Chain Management and ERP Applications to Create Competitive Advantage

International Conference in Technology , Humanities and Management (ICTHM)2023, İstanbul, Turkey, 12 June 2023

Warehouse Location Decision in Medical Sector: A Fuzzy Comparative Study in Post-Covid Era

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2021, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2021, vol.307, pp.400-408 Sustainable Development identifier

Role of Agility for Logistics Functions Efficiency

XV. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, IBANESS, Plovdiv, Bulgaria, 29 - 30 May 2021, vol.1, pp.1376

Development Process of Transportation Systems in Turkey

2 nd International Bakü Conference on scientific research, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 April 2021, vol.1, pp.100-101

Warehouse location selection decision systems for medical sector

2020 World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability, WS4 2020, Virtual, London, England, 27 - 28 July 2020, pp.208-213 identifier identifier

The Influence of Covit-19 Pandemic in Global Supply Chains

4th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 2020, vol.1, pp.71

Iot implementations and challenges in warehouse management ,transportation and retailing

International Conference on Multidisciplinary sciences (ICOMUS), İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, vol.3, pp.1174-1187

A new era ın food supply chain ’Farm to Folk’

International Congress of energy economy and security (ENSCON’xx18), İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2018, vol.1, pp.204-222

Books & Book Chapters

Strategic Management of Digital Transformation Processes in the Aviation Industry: Case of Istanbul Airport

in: Cases on Enhancing Business Sustaninability Through Knowledge Management System, Meirr Russ, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.200-230, 2023

Rusya- Ukrayna Savaşında Sürdürülebilir Tahıl Ürünlerinin Tedarik Zincirinde Yaşanan Değişimin Fiyatlara Olan Etkisi

in: Sürdürülebilir Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Yeri ve Önemi, Aslan Ömer Faruk, Gövez Elif, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.197-214, 2023

Defining Reverse and Green Supplier Selection Criteria with a Strategic Management Approach

in: Economic Development and the Environmental Ecosystem, Hasan Dinçer , Serhat Yüksel, Editor, Springer, Cham, pp.205-215, 2023

Lojistikte Markalaşma

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar 1, Durukan Erdil, Alkan Burak, Sağlık Sema, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.403-418, 2022

İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Ve Covid-19 ’un Dış Kaynak Kullanımına Etkisi

in: Sosyal Bilimler alanındaki Gelişmeler 1, Dr. Öğretim üyesi Oğuz Han Baş, Dr. Öğretim Üyesi Serap Sarıbaş, Editor, Duvar Yayınları , Platanus Kitap, Ankara, pp.303-322, 2022

Havayolu Taşımacılığında Pandemi Öncesi ve Sonrası Dönem

in: EKONOMİ ve İŞLETMECİLİK Gelişim Değişim Dönüşüm, Sümer Gökhan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.232-244, 2022

Reasons Holding Safety Stock in Global Supply Chain

in: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 4, Adem Karakaş, Ahmet Fatih Aydemir, Çağatay Karaköy, Mehmet Said Köse , M. İhsan Çubukçu, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.167-180, 2022

Methods Developing Customer Service in Supply Chain Management

in: Reflections of Economic Development, Doç Dr. Aliye Akın, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.151-165, 2021 Sustainable Development

Denizcilik Sektörü ve Limanlarda Covid-19 ile Alınan Önlemler

in: İktisat Alanında Seçilmiş Konular, Dr. Öğr. Üyesi Selda ÖZKILBAÇ ,Dr. Öğr. Üyesi Tuba BİLGİN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.143-160, 2021

Uluslararası Ticaret Kapsamında İşletmelerin Lojistik Sorunları

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Derlemeler, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Mücahit YILDIRIM, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.157-171, 2021

Uluslararası Lojistikte Yeşil Ve Çevreci Uygulamalar

in: Farklı Sektörler Açısından Yeşil Yönetim Stratejileri , ULUDAĞ ÇULHAOĞLU CANDİDE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.145-154, 2021

Lojistik operasyonlarında uygulanan güncel bilgi teknolojileri

in: Lojistikte farklı yaklaşımlar, Akkartal Gonca Reyhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.25-61, 2021

Lojistik Sektöründe Elektronik Ticaretin Covid- 19 Salgın Sonrası Gelişimi

in: Sosyal , Beşeri ve İdari Bilimler alanında Uluslararası Çalışmalar V, Prof Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.203-222, 2021

Tedarik Zincirinde Performansı Artırma Stratejileri

in: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 3, Hüseyin Ali Kutlu,M. İhsan Çubukcu,A.Fatih Aydemir,Ebubekir Karabacak, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.107-122, 2021 Creative Commons License