Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Kişilik Kuramları

 • Postgraduate Mesleki Uygulama ve Süpervizyon II

 • Undergraduate Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Temel Görüşme Becerileri

 • Postgraduate Klinik Psikolojide Güncel Konular

 • Undergraduate Psikodinamik Terapilere Giriş

 • Undergraduate Görüşme Becerileri

 • Undergraduate Kişilik

 • Undergraduate Akademik Araştırma Becerileri

 • Undergraduate Akademik Araştırma Uygulamaları

 • Undergraduate Mesleki Seminer

 • Undergraduate Staj 2

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş 1

 • Undergraduate Staj 1

 • Undergraduate Psikolojide Ölçme ve Testler

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş 2

 • Undergraduate Klinik Psikolojide Seçme Konular

 • Postgraduate Psikoterapi Kuramları

 • Undergraduate Travma Psikolojisi ve Krize Müdahale

 • Undergraduate Staj 3

 • Undergraduate Psikoloji Tarihi

 • Undergraduate Psikoloji

 • Undergraduate Kişilik Kuramları I

 • Undergraduate Akademik Yazım Ve Sunum Teknikleri

 • Undergraduate Klinik Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Undergraduate Meslek Seminerleri

 • Undergraduate Kişilik Kuramları II

 • Undergraduate Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Psikolojide Ölçme Teknikleri

 • Undergraduate Kişilik Psikolojisi Seçme Konular

 • Undergraduate Araştırma ve Raporlama Teknikleri

 • Undergraduate Bitirme Projesi Çalışmaları

 • Undergraduate Genel Psikoloji

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş II

 • Undergraduate Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama

 • Undergraduate Psikolojide Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş I