Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Dr), Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ufuk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2005 Associate Degree

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Karmaşık yas: Bilişsel-davranışçı model çerçevesinde bir inceleme

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Yetişkinlerde travmatik yasın ve travma sonrası büyümenin psikososyal belirleyicileri

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli)