Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rinolitler

Kocatepe Tıp Dergisi , no.2, pp.71-75, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fasyal Sinir Paneli

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Turkey, 4 April - 07 July 2019

An unusual cervical mass in the hyoid bone: Intermediate Grade Chonrdosarcoma

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Turkey, 4 - 07 April 2019

Konkamastoid Sütür UygulamasınınRetroauriküler İnsizyona Bağlı KulakProtrüzyonunu Önlemede Etkinliği

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Turkey, 4 - 07 April 2019

Batılı Bilim İnsanlarının Gözünden Türk İslam Tıbbına Bir Bakış

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 25 - 29 October 2018

Traekotomi Paneli Moderatör

39. Türk KBB BBC Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

VAKAYİ-İ TIBBİYE DERGİSİNİN 1897’DE BASILAN ÜÇ SAYISININ (1897/24, 1897/12 VE 1897/13) DEĞERLENDİRİLMESİ

Sivas Darüşşifası’nın 800. Yılı AnısınaXIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 October 2017

Atatürk ve 1933 Üniversite Reformu

39. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2017

İşitme Tarama Testleri, Otoakustik Emisyon, ABR, Uygulama

Çanakkale Valiliği Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Turkey, 23 - 24 February 2017

Sinüzit Tedavisinde Son Gelişmeler

Rinoloji Rinoplasti Alerji Uyku Okulu, Turkey, 21 January 2016

Hz.Mevlana ve Bilim

Hz.Mevlana 742. Vuslat Yıldönümü Gelibolu, 22 December 2015

Anterior Yerleşimli Sigmoid Sinüs Olguları

37. Türk KBB BBC Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Olfaktör Nöroblastoma: Endoskopik Endonazal Rezeksiyon

Türk Ulusal KBBve BB Cerrahisi 38. Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Baş ve Yüz Ağrılarında Ayırıcı Tanı /Tedavi

37. Türk KBB BBC Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Pediatrik ÜSYE

Eskişehir ve Yöresi KBB Derneği, Turkey, 12 May 2015

Glottik Lezyonlarda Mikrolarengoskopik Yaklaşım

Adana 13. Videokonferanslar Toplantısı, Turkey, 27 - 29 March 2015

Nazal Adenoid Kistik Karsinom

Trakya KBB BBC Derneği Facebook Olgu Tartışması, Turkey, 03 January 2015

Nasıl Yapıyorum: Septoplasti

36. Türk KBB BBC Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2014

Tıp Fakülteleri Tanıtım

Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi, Turkey, 27 February 2014

Kulak Hastalıklarında Koruyucu Sağlık

Trakya KBB BBC Derneği Koruyucu Halk Sağlığı Paneli, Turkey, 23 February 2014

Korsanlık Dönemlerinde Avrupa, Atlantik ve New England’xxda. Kimlik Karmaşası ya da Kimlik İzleri.

Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 26 - 29 September 2013

Vertigo Tanı ve Tedavisinde Ayırt Edici Yöntemler

Çanakkale Aile Hekimleri Eğitim Toplantısı, Turkey, 14 June 2012

Farklı kulak patolojilerinde nazal hava yolunun objektif yöntemlerle değerlendirilmesi,

32. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Kulak cerrahisi sonrası beklenmedik bir komplikasyon, Nörojenik mesane.

32. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Bilateral Submandibüler Bez Aplazi Olgusu

9. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi‏ Ankara-, 14 - 18 April 2010

Çanakkale Bölgesinde Orofarengeal Tularemi Olgusu

9. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi‏, 14 - 18 April 2010

Genotyping for Cx26 and Cx30 gene mutations in the cases with congenital hearing loss

6. Avrupa Otorinolarengoloji Kongresi, 30 Haziran-05 Temmuz 2007,Viyana, 30 June - 05 July 2007

Sensorinöral İşitme Kayıplı Çocuklarda BT’xxnin Yeri

22. Türk Radyoloji Kongresi, Turkey, 26 - 31 October 2001

Adenoid Vejetasyonlarda Mikrobiyal Flora

10. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2001

İşitme Engellilerde Otoakustik Emisyon Testi Sonuçları

26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 22 - 26 September 2001

Bilgisayarlı Tomografide Sinonazal Yapıların Anatomik Varyasyonları

26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 22 - 26 September 2001

Nazolabial Kist: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 22 - 26 September 2001

Gürültü ve İşitme Üzerine Etkileri

3. Türkiye Mermer Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2001

Burunda Yerleşik Ossifying Fibromiksoid Tümör

25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 September 1999

Kronik Maksiller Sinüzitiste Antrum Mikrobiyolojisi

25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 September 1999

Kronik Tonsillitisli Olgularda Yüzey ve Parankim Mikrobiyolojisi

23. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 1995

Meniere Hastalığında Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisi Kullanımı

23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 30 September - 04 October 1995

Parotis Bölgesinde Bir Hemanjioma Olgusu

23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Turkey, 30 September - 04 October 1995

Kronik Tonsillitislerde ve Tonsillektomi Ameliyatı Sonrasında Serumda ve Dokuda Çinko ve Bakır Düzeyleri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası, Turkey, 7 - 09 September 1994

Travmatik İnkus Dislokasyonu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası, Turkey, 7 - 09 September 1994

Books & Book Chapters