Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda vezikoüreteral reflü ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi

43. Pediatri Günleri-22. Pediatri Hemşireliği Günleri, Online Kongre, Turkey, 30 May - 02 June 2021

Nadir Bir Diyabetik Ketoasidoz Komplikasyonu Olarak Rabdomiyoliz

Cerrahpaşa Pediatri Günleri-Semptomdan Tanıya, Online, Turkey, 15 - 18 April 2021 Sustainable Development

The Knowledge Levels and Attitudes of a University Hospital Doctors about Meningococcal Vaccines

2nd International Congress of Eurasian Social Pediatrics & 6th National Congress of Social Pediatrics, Online, Turkey, 26 - 29 November 2020 Sustainable Development

Şüpheli İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda İdrar Tahlili ve Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi

18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 25 - 28 April 2019

İnferior Vena Kava Tipi Sinus Venosus ASD›li Yedi Yaşındaki Hastanın TEE Görüntüleri

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Altı Aylık Çocuk Hastada Asemptomatik Çift Aortik Ark

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

HIV exposed uninfected infant presenting wıth pneumonia

10th World Congress of The World Society for Pediatric Infectious Diseases, China, 2 - 05 December 2017 Sustainable Development

Childhood Brucellosis: An Ongoing Preventable Disease

10th World Congress of The World Society for Pediatric Infectious Diseases, Turkey, 2 - 05 December 2017

Varisella zoster ensefaliti tanısı konulan bir olgu sunumu

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

Karaciğerim gitti gidiyor

HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği- Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar toplantısı, Ankara, Turkey, 18 February 2017

Pasif sigara içicisi olan çocuklarda oksidatif stres ve paraoksonaz düzeylerinin değerlendirilmesi

36. pediatri günleri ve 15. Pediatri hemşireliği günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2014, vol.14, pp.257-258

Brown Sendromu: Olgu sunusu

36. Pediatri Günleri-15. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2014

Books & Book Chapters

Lenfadenopatili Çocuğa Yaklaşım

in: Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Ateş Kara, Editor, selen yayınevi, İstanbul, pp.111-115, 2017

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

74

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

86

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals