Research Areas

Experimental Psychology

Bilişsel sinirbilim araştırmaları olarak adlandırılan bir alanda sosyal bilişsel yetiler, bilişsel kontrol ve dikkat ile bellek üzerine davranışsal deneyler ve nörogörüntüleme ile çalışmaktayım. www.fincanlab.weebly.com laboratuvarımızda lisansüstü öğrencilerimle beyin uyarımı ve bunun biliş üzerindeki etkisini incelemekteyim.

Applied Psychology

Sağlıklı ve nöropsikiyatrik hastalığı olan gruplarda bilişsel yetileri test etmek için ölçme araçları geliştirmekteyim. Klinik gruplarda nöropsikolojik testlerle bellek, sosyal biliş ve bilişsel kontrol alanlarında araştırmalar yapmaktayım.

Biopsychology

Sağlıklı ve hasta kişilerde beyin uyarımı ve/veya bilişsel görevlerle eş zamanlı nörogörüntülme yaparak beyin-zihin arasındaki ilişkiye dair araştırmalar yürütmekteyim.