Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temperament and Character Differencesin Patients with Polycyctic Ovary Syndrome

7th International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15 - 19 April 2015

Depersonalization Associated with Kallman s Syndrome a Case Report

7th International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15 - 19 April 2015

Antidepressants induced tardive dystonia a case report

7th International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15 - 19 April 2015

Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriyazis hastalarının psikometrik özellikleri farklı mı

TPD 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.15

Fluoksetin İle İlişkili Saç Dökülmesi Bir Olgu Sunumu

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Plasma magnesium calcium and serum zinc values of premenstrual dysphoric disorder in women

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child andAdolescent Psychopharmacology, 16 - 20 April 2014

The relationship of mental state attitude and behaviors with colors

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child andAdolescent Psychopharmacology, 16 - 20 April 2014

Relationship between blood glucose levels and manic episodes in a patient with bipolar I disorder presentation of a case

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child andAdolescent Psychopharmacology, 16 - 20 April 2014

Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2013

Neurocognitive functioning in acne vulgaris

The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 October - 03 November 2013

Correlation between anxiety and personality in caregivers for patients with schizophrenia

The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 October - 03 November 2013

Is anxiety and depression related with personality in caregivers for patients with bipolar disorder

The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 October - 03 November 2013

Anxiety depression and personality in patients with mastalgia

The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 October - 03 November 2013

Relationship of asymmetrical dimethylarginine nitric oxide and cognitive functions in patients with major depressive disorder

The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 October - 03 November 2013

Yaşlılarda Somatizasyon ve Somatoform Bozukluklar

17. TPD KES Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 10 - 13 April 2013

Attention Performance in Pregnancy and its Relationship with Depression

The Marcé International Society InternationalBiennial General Scientific Meeting “Acting Together Around Childbirth”, 3 - 05 October 2012

Yeni nesil antidepresanlar ve göz kuruluğu arasındaki ilişki

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Sex steroids and psychiatric disorders

4th International Congress on Psychopharmacology, 13 - 15 September 2012

Karaciğer ve Böbrek Hastalarında İlaç Seçimi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Akne hastalarında İzotretinoin in bilişsel işlevler üzerine etkisi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Zeka geriliği üzerine eklenen kafa travmasına bağlı demans tanısında güçlükler

10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2010

Postpartum psikoz ve meningoensefalit Birlikteliği

2.Ulusal Psikofarmakoloji kongresi, Turkey, 22 - 24 June 2007

Bir nörobehçet olgusunda beyin görüntüleme bulguları ile cinsel dürtü kontrol bozukluğu ve bilişsel bozulma ilişkisi

Türkiye Psikiyatri Derneği 11.Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Uydu Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2007