Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Girişimcilik ve Yapay Zekâ Arasında Köprü Oluşturmak

IV. Bilsel Uluslararası Dünya Bilim ve Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2024, pp.720-729

Korku ve Önyargıların Girişimcilik Zihniyetine EtkilerininAraştırılması: Kavramsal Model Önerisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.2, pp.370-378

Books & Book Chapters

Addressing Renewable Energy Investments With a Strategic Perspective

in: Renewable Energy Investments for Sustainable Business Projects, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Emerald Publishing, Bingley, pp.59-72, 2023

Analysis of the effects of macroeconomic factors on entrepreneurship: An application on E7 countries

in: Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global, Hershey, pp.643-659, 2022

The Core of Business: Is It Energy Management or Management Energy?

in: Strategic Approaches to Energy Management, Yüksel Serhat, Dinçer Hasan, Editor, Springer, Cham, pp.243-255, 2021

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Çevresi

in: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Yaklaşımlar, Gürol Yonca, Karaboğa Tuğba, Editor, Nobel, Ankara, pp.25-50, 2021

To Be Strategic or Not to Be Strategic for the Energy Investments: That Is the Question

in: Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments, Yüksel Serhat, Dinçer Hasan, Editor, IGI Global, Hershey, pp.284-299, 2021

Analysis of the Effects of Macroeconomic Factors on Entrepreneurship: An Application on E7 Countries

in: Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing, Dinçer, Hasan Yüksel, Serhat, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.412-428, 2020

The Spirit of Business Life: Entrepreneurship

in: Strategic Priorities in Competitive Environments, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Springer, Cham, pp.125-139, 2020

Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler

in: Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi, İrfan Ersin, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.53-78, 2018