Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Istanbul Medipol University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2009 Expert

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Askeri Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2007 Expert

  Istanbul University, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı

Courses

 • Undergraduate Tıp Fakültesi Dönem 2 - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 • Doctorate İLERİ İMMÜNOLOJİ - I

 • Postgraduate İMMÜNOBİYOLOJİ VE İMMÜNOGENETİK

 • Doctorate İMMÜNOPATOGENEZ

 • Doctorate MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA - İmmünoloji

 • Doctorate HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE GENETİK TEMELLERİ - İmmünoloji

 • Doctorate İleri İmmünoloji 1

 • Doctorate Moleküler Hücre Biyolojisi ve biyokimya (İmmünoloji)

 • Undergraduate Tıp (İmmünoloji)

 • Undergraduate Diş Hekimliği (İmmünoloji)

 • Doctorate İleri İmmünoloji 2

 • Undergraduate İmmünoloji (Diş Hekimliği)

 • Doctorate İmmünoloji (Mikrobiyoloji)

 • Doctorate İmmünoloji (Eczacılık)

 • Undergraduate İmmünoloji (Tıp)

 • Postgraduate İmmünoloji (Mikrobiyoloji)

 • Postgraduate İmmünoloji (Tıbbi Biyoloji ve Genetik)

 • Undergraduate İmmünoloji

 • Undergraduate Tıbbi Mikrobiyoloji (İmmünoloji)

 • Undergraduate İMMUNOLOJİ (Ort-Protez)

 • Doctorate İLERİ İMMÜNOLOJİ

 • Doctorate İMMUNOLOJİ

 • Postgraduate İLERİ İMMÜNOLOJİ

 • Undergraduate TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 • Undergraduate mikrobiyoloji