Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediyatrik Nörolojik Aciller Tek Merkez Deneyimimiz

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi 2020, Online, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.6, pp.175-176

Pontoserebellar Hipoplazi Nedeni Olarak Cask Gen Mutasyonu

II. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu, Mersin, Turkey, 8 - 09 November 2019, pp.34

Acute Flaccid Myelitis Outbreak through 2016-2018: Multicentre Experience from Turkey

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Atina, Greece, 17 - 21 September 2019

Herpes Simplex Virus-1 as a Rare Aetiology of Isolated Acute Cerebellitis

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Atina, Greece, 17 - 21 September 2019, pp.211

Poretti Boltshauser Syndrome: A Novel Variant in LAMA1 Gene

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Atina, Greece, 17 - 22 September 2019, pp.167

Adenovirus İle İlişkili Fulminan Seyirli Bickerstaff Ensefaliti Olgusu

1. Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklarda Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 14 - 16 June 2019, pp.91-92

Guillain–Barre Sendromlu Olgularımızın Değerlendirilmesi

1. Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklarda Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 14 - 16 June 2019, pp.90

2016- 2018 Akut Flask Miyelit Olguları: Çok Merkez Deneyimi

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.74-75

Levamizole Bağlı Multifokal İnflamatuvar Lökoensefalopatili Olgu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.110-111

5q-Dışı Atipik Seyirli Spinal Müsküler Atrofi, Olgu Serisi

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.78-79

Çocukluk Çağı Başlangıçlı Multipl Skleroz

Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 28 February - 02 March 2019, vol.9, pp.35

Exercise Induced Muscle Stiffnes: Brody Myopathy

13th Meeting of the Mediterrranean Society of Myology, 2nd Congress of the Turkish Neuromuscular Society, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.167-168

A Rare Cause of Neuropathy Andermann Syndrome

13th Meeting of the Mediterrranean Society of Myology, 2nd Congress of the Turkish Neuromuscular Society, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.169

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti

20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018, pp.129

NDUFS3 Gen Mutasyonu İlişkili Atipik Bir Leigh Sendromu

20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018, pp.169

Rotavirüs İlişkili Ensefalopati ve Serebellit

20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018, pp.129

Nerve Conduction Study Findings in Children with Cystic Fibrosis

12th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Lyon, France, 20 - 24 June 2017

Nerve Conduction Studies in Type 1 Diabetes Mellitus

12th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Lyon, France, 20 - 24 June 2017, vol.21, pp.225

Riboflavin Responsive Neuromusculary Disorders Broadphenotypic Spectrum and Importance of Genetic Analyses

12th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Lyon, France, 20 - 24 June 2017, vol.21, pp.156

Anti-MOG Positive Pediatric Cases with Diverse Clinical Spectrum in Demyelinating Disorders

12th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Lyon, France, 20 - 24 June 2017, pp.117

Alternative Medications for Epilepsy of Infancy with Migrating Focal Seizures; Potassium Bromide and Ketogenic Diet

12th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Lyon, France, 20 - 24 June 2017, vol.21, pp.36-37

ESES Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.113

Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.192

Süt Çocuğunda Tortikollise Bağlı Gelişen Horner Sendromu

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 35. UMEMPS Kongresi, 14. UNIPSTR-Central Asia Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Riketsin Eşlik Ettiği Bir Psödohipoparatiroidi Tip-1b Olgusu

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 35. UMEMPS Kongresi, 14. UNIPSTR-Central Asia Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Karbamil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği Tanısı Alan Bir Olgu

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 35. UMEMPS Kongresi, 14. UNIPSTR-Central Asia Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Dirençli Hiperkalsemi Olgusunda İntravenöz Pamidronat Kullanımı

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 35. UMEMPS Kongresi, 14. UNIPSTR-Central Asia Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Nadir Bir Akut Üriner Retansiyon Nedeni; İmperfore Himen

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2014, vol.49, pp.18-19

Sık Görülmesine Karşın Atlanan Bir Tanı: Kist Hidatik

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2014, vol.49, pp.57

Nadir Görülen Bir Birliktelik FMF ve Tip 1 Diyabet

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Rusya-Türkiye Pediatri Toplantısı, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi., Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocukların Moleküler Genetik Açıdan Değerlendirilmesi

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Rusya-Türkiye Pediatri Toplantısı, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi., Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Depression and Physiologically Essential Elements in Diet

International Congress on Naturopathic Medicine - 2013, Paris, France, 7 - 09 June 2013, pp.124

Weight Gain Associated with Formula Intake During Infancy as a Predictor of Obesity

International Congress on Naturopathic Medicine - 2013, Paris, France, 7 - 09 June 2013, pp.120

The Efficiency of Chelation-Antioxidant Coctail in Neonatal Hemochromatosis

International Congress on Naturopathic Medicine - 2013, Paris, France, 7 - 09 June 2013, pp.123

Flavonoids and Cancer Prevention

International Congress on Naturopathic Medicine - 2013, Paris, France, 7 - 09 June 2013, pp.121

Sleep Onset Latency and Obesity in Children

International Congress on Naturopathic Medicine - 2013, Paris, France, 7 - 09 June 2013, pp.125

Trombositopenisi Olmayan Bir Jacobsen Sendromu Olgusu

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar Arası Pediatri Toplantısı 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Cyprus (Kktc), 28 November - 02 December 2012

Tanısı İlk Kez 3 Yaşında Konulan Asemptomatik ‘Patent Duktus Arteriozuz’lu Kız Olgu

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar Arası Pediatri Toplantısı 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Cyprus (Kktc), 28 November - 02 December 2012

Yenidoğanda Over Kisti

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar Arası Pediatri Toplantısı 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Cyprus (Kktc), 28 November - 02 December 2012

VACTERL Association: A New Case with Biotinidase Deficiency and Annular Pancreas

4th Congress of European Academy of Pediatric Societies, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, pp.155

Environmental Risk Factors For Hepatitis A

4th Congress of European Academy of Pediatric Societies, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, pp.260

Shifting Seropositivity for Hepatitis A in Children in Istanbul, Turkey from 1996 to 2011

4th Congress of European Academy of Pediatric Societies, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, pp.78

Zinc Deficiency in Acute Gastroenteritis and Upper Respiratory Tract Infections

33rd UMEMPS Congress & the 13th Congress of Jordanian Pediatric Society, Amman, Jordan, 4 - 07 May 2011, pp.97-98

Analysis of sweat test results based on age and gender

33rd UMEMPS Congress & the 13th Congress of Jordanian Pediatric Society, Amman, Jordan, 4 - 07 May 2011, pp.124-125

Campomelic Dysplasia with Bicuspid Aortic Valve: A Case Report

33rd UMEMPS Congress & the 13th Congress of Jordanian Pediatric Society, Amman, Jordan, 4 - 07 May 2011, pp.116

Toplum Kökenli Pnömonide Hiponatremi – Prokalsitonin İlişkisi

7. Ulusal Çoçuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2011, pp.336

Toplum Kökenli Pnömonili Çocuklarda Hiponatremi İnsidansı

7. Ulusal Çoçuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2011, pp.303

Çinko Eksikliği ile Çocukluk Çağı Morbiditelerinin İlişkisi

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Kistik Fibroziste Atipik Kolonizasyon

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Laurence-Moon-Biedl Sendromu: Olgu Sunumu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Hepatit B Aşısı Sonrası Görülen 35 Günlük Hastada Akut Infantil Hemorajik Ödem

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Seckel Sendromu: Olgu Sunumu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Pierre-Robin Sendromu: Olgu Sunumu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Comparison of Iron Status in Cord Blood of Full Term AGA and SGA Newborns

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

The Relationship of Procalcitonin and Vesicoureteral Reflux in Febrile Urinary Tract Infections

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

EDTA-Dependent Pseudothrombocytopenia: A Case Report

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

The Effect of Iron Deficiency Anemia on Thyroid Hormone Metabolism

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

Characteristics of Children With and Without Vesicoureteral Reflux

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

Cerebro Costo Mandibular Syndrome: A Case Report

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

The Effect of Zinc Deficiency on Acute Gastroenteritis

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010

Urinary Tract Infections in Children

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010, pp.533

Holt-Oram Sendromu: Olgu Sunumu

53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1.Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009

İmmun Trombositopenik Purpura: 20 Olgu Sunumu

53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1.Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009

Sütçocukluğu Dönemi Zehirlenme Olguları

53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1.Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009

D Vitamini Intoksikasyonuna Bağlı Hiperkalsemi 4 Olgu Sunumu

53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1.Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009

Chromhidrosis in a 3 Month Old Girl

32nd UMEMPS Congress, Dubrovnik, Croatia, 30 September - 03 October 2009, pp.43

Clinical Study of Acute Diarrhea Caused by Rotavirus in Children Less Than 1 Year of Age

26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases-ESPID, Graz, Austria, 13 - 17 May 2008, pp.193

Walker–Warburg Sendromu: Vaka Sunumu

40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 25 June 2004, pp.366

Books & Book Chapters

Kazanılmış Epilepsiler: Travma, İnme, Tümör

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Nörolojisi Özel, Sefer Kumandaş, Mehmet Canpolat, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.132-137, 2020

Akut Güçsüzlük ve Motor Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

in: Pediatride Güncel Yaklaşımlar, Adnan Barutçu, Ahmet Çağrı Çiftci, Asiye Burcu Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.513-526, 2020

Mikrobiyota ve Metabolik Hastalıklar

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Badur Selim, Abacıoğlu Hakan, Öngen Betigül, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.1347-1357, 2015

Anti-Motilite ve Anti-Emetik ilaçlar

in: Çocukluk Çağında Akut İshal, Ateş Kara, Enes Çağrı Dinleyici, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.236-247, 2013