Education Information

Education Information

  • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 1994 - 2000 Undergraduate

    Ankara University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey