Education Information

Education Information

 • 1988 - 2006 Doctorate

  Marmara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Marmara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Mukayeseli Hukukta ve Türk Ceza Hukukunda özgürlüğü bağlayıcı emniyet tedbirleri

  Marmara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 1988 Postgraduate

  Para cezaları

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced German