Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Changes in alcohol consumption of Turkish adults during the pandemic

International Congress on Alcohol Addiction, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2023 Sustainable Development

Türkiye COVID19 Pandemisinde Resmi ve Tahmini Sayılar

2. COVID19 Modelleme Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 30 November 2020 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE KADIN HEKİMLERİN İLK GEBELİKLERİNİ ERTELEME DURUMLARI VE NEDENLERİ

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.726-727

Tıpta Uzmanlık Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi- Değişen Dünya, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.1433

NGOs in Turkey: Accountability in humanitarian assistance

10th European Public Health Conference- European Journal of Public Health, 1 - 04 November 2017, vol.27, pp.30

International Alcohol Control Policy Evaluation Study: Consumption Results Of Muratlı/Tekırdag In Turkey

43rd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, Sheffield, Sheffield, England, 5 - 09 June 2017

Books & Book Chapters

COVID-19 PANDEMİSİNİN EPİDEMİYOLOJİSİ VE PANDEMİNİN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: COVID-19 PANDEMİSİNDE Hastalık / Hastane Yönetimi, Ramazan ÖZDEMİR, Teoman AYDIN, Özlem SU KÜÇÜK, Editor, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.73-88, 2021 Sustainable Development