Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Hakkında Bilgi Durumları

6. Uluslararası 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 01 December 2022

İstanbul'daki Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinde Yaşlılara Karşı Tutum

6. Uluslararası 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2022

Diyabet Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak Youtube Videoları

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Online, Turkey, 13 December 2021

Aile Hekimlerinde Koronavirüs Anksiyetesi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.235

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve İyilik Hali

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.287

TÜRKİYE’DE KADIN HEKİMLERİN İLK GEBELİKLERİNİ ERTELEME DURUMLARI VE NEDENLERİ

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.726-727

Türkiye’de Kadın Hekimlerin İlk Gebeliklerini Erteleme Durumları ve Nedenleri

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.906

Kent Yaşlıları (Senior Citizens)

Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018

THE ASSESMENT OF THE GOVERNMENT HOSPITALS IN ISTANBUL ACCORDING TO GREEN HOSPITA L STANDARTS

Uluslararası Balkan Konferansı (IBAC), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 October 2013, pp.511-515

İstanbul’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Belirlenmesi

Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.181-188

Books & Book Chapters

Eşit İstihdam Fırsatı Verme ve Güvenli Bir Çalışma Alanı Oluşturma

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Keziban Avcı, Editor, Gazi Kitabevi, pp.57-84, 2020