Education Information

Education Information

  • 2004 - 2010 Expertise In Medicine

    Marmara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1997 - 2004 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey