Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LOMBER CERRAHİ SONRASI SEMPTOMATİK EPİDURAL HAVA: 2 OLGU SUNUMU

17. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 11-12 ARALIK 2021, İstanbul, Turkey, 11 December 2021, vol.1, pp.61-62

İNTRAKRANIAL AVM’LERDE TEK SEANSTA EMBOLIZASYON SONRA CERRAHI EKSIZYON

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Pediatric posterior fossa tumors: A single center surgical experience

6th INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 30 April - 01 May 2021, vol.1, pp.833-841

A Single Center’s Experience Concerning Ventriculoperitoneal Shunt-Related Complications in Newborns.

6th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Online/Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, vol.1, pp.373-377

Anterior Cervical Revision Surgery in Spinal Degenerative Diseases Long-term Results

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 18-19 Aralık 2020, Online/Ankara, Ankara, Turkey, 18 - 19 December 2020, vol.1, pp.639-640

Beyinsapı kavernomlarına posterior yaklaşımda güvenli cerrahi yolları deneyimimiz

Kafatabanı Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2019, vol.1, pp.2

TRAVMAYA BAĞLI BRAKİAL PLEKSUS LEZYONLU 18 OLGUDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ, VIII. BİLİMSEL KONGRESİ, 2012, Gaziantep, Turkey, 27 - 30 September 2012

KÜBİTAL OLUK ULNAR SİNİR TUZAK NÖROPATİSİNDE İKİ FARKLI CERRAHİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ, VIII. BİLİMSEL KONGRESİ, 2012, Gaziantep, Turkey, 27 - 30 September 2012

CAN SCINTIGRAPHY EXPLAIN PROLONGED POSTOPERATIVE NECK PAIN?

SPINEWEEK, EUROSPINE, Amsterdam, Netherlands, 27 May - 01 June 2012, vol.21, pp.298

KÜBİTAL OLUKTA LİPOM NEDENİYLE ULNAR SİNİR TUZAKLANMASI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 26. BİLİMSEL KONGRESİ, 2012, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.194

BÜYÜYEN KAFATASI FRAKTÜRÜ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 26. BİLİMSEL KONGRESİ, 2012, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2012, vol.22, pp.322-323

DİZEL EGZOZ PARÇACIKLARININ ERKEN DÖNEM TAVUK EMBRİYOSUNDA NÖRAL TÜP GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 25. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.57-58

ERİŞKİNDE KONJENİTAL SERVİKAL SPİNAL DERMAL SİNÜS TRAKTI İLE BİRLİKTE TİP I MENENGİOM OLGU SUNUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 25. BİLİMSEL KONGRESİ, 2011, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.154-155

SPONTANEOUS THORACIC SPINAL CORD HERNIATION CASE REPORT

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 25. BİLİMSEL KONGRESİ, 2011, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.145

LUMBOPERİTONEAL ŞANT CERRAHİSİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU OLAN RADİKÜLOPATİ OLGU SUNUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 25. BİLİMSEL KONGRESİ, 2011, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.144-145

C1 2 DUMBBELL TÜMÖR OLGU SUNUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 25. BİLİMSEL KONGRESİ, 2011, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.274-275

TRAVMA SONRASI GELİŞEN PARİETAL HEMANJİOPERİSİTOMA OLGUSU OLGU SUNUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 23. BİLİMSEL KONGRESİ, 2009, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.225

PEEK Cages in Cervical Spondylosis Surgery

II. LEVANTINE FORUM, ADVANCES IN NEUROLOGICAL SURGERY, 2008, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2008

A Rare Syndrome Following Retrosigmoid Cerebellopontine Surgery

II. LEVANTINE FORUM, ADVANCES IN NEUROLOGICAL SURGERY, 2008, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2008

Earlier improvment in the management of spinal tuberculosis with hyperbaric oxygen theraphy

13TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, KUŞADASI / İZMİR, Turkey, 1 - 05 June 2008

UNUSUAL PERONEAL INTRANEURAL GANGLION CYST CASE REPORT

13th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2008, İzmir, Turkey, 1 - 05 June 2008

ARACHNOID CYST COINCIDENCE WITH OLIGOASTROCYTOMA CASE REPORT

13th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2008, İzmir, Turkey, 1 - 05 June 2008

TRANSSFEOİDAL HİPOFİZEKTOMİ SONRASI SELLAR ABSE OLGUSU VE LİTERATÜR İNCELEMESİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 22. BİLİMSEL KONGRESİ, 2008, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.176-177

TANSİYON PNÖMOSEFALİ TEDAVİDE KAPALI SULALTI TAHLİYE DÜZENEĞİNİN YERİ VAKA SERİSİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, 22. BİLİMSEL KONGRESİ, 2008, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.165

KALINLAŞMIŞ FİLUM TERMİNALE OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, XXI. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2007, vol.17, pp.68

Anterior sacral menengocele mimicking ovarian cyst mass

THE WORLD SPINE SOCIETY, WORLD SPINE IV: FOURTH INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON SPINE CARE, 2007, İstanbul, Turkey, 29 July - 01 August 2007

Reasons and Results of Revision of Anterior Cervical Degenerative Spine Surgery at Long term

WORLD SPINE SOCIETY, WORLD SPINE IV: FOURTH INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON SPINE CARE, İstanbul, Turkey, 29 July - 01 August 2007

Delayed suture removal

THE WORLD SPINE SOCIETY, WORLD SPINE IV: FOURTH INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON SPINE CARE, 2007, İstanbul, Turkey, 29 July - 01 August 2007

Unusual ventriculoperitoneal shunt complications

12th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2007, POIANA BRASOV, Romania, 24 - 28 June 2007

Peroneal nerve entrapment due to diarrheal long term crouching

12th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2007, POIANA BRASOV, Romania, 24 - 28 June 2007

Neurosarcodosis diagnosed by stereotactic biopsy

12th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2007, POIANA BRASOV, Romania, 24 - 28 June 2007

LYMHANGIOMA IN CLIVUS

11th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, 2006, ATİNA, Greece, 18 - 22 June 2006

Books & Book Chapters

Servikotorasik Bölgeye Transsternal Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.197-200, 2014

Anterior Yaklaşımlar ile Dekompresyon Sonrası Anterior Rekonstrüksiyon

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.207-210, 2014

Servikotorasik Bileşke Tümörleri

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.189-194, 2014

Servikotorasik Bölgeye Supraklavikuler Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.194-197, 2014

Torasik Omurgaya Transtorasik Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.210-215, 2014

Servikotorasik Bileşkeye Transmanubriyal Transklavikuler Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.200-205, 2014

Üst Torasik Omurgaya Lateral Paraskapuler Ekstraplevral Erişim

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.215-219, 2014

Anterior Yaklasımlar Sonrası Vertebrektomi

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Omurga ve Periferik Sinirler, ÇOLAK Ahmet, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.205-207, 2014

Kraniofarenjiomlar

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.578-583, 2013

Kafa Tabanı Cerrahisinin Genel Prensipleri

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.493-501, 2013

Hipofiz Makroadenomları: Transkranial Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.562-569, 2013

Kavernöz Sinüs Tümörleri

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.539-555, 2013

Hipofiz Makroadenomları: Transsfenoidal Yaklaşım

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.570-577, 2013

Orbita Tümörleri

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.511-517, 2013

Transsfenoidal Yaklaşım ve Varyasyonları

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.556-561, 2013

Anterior Kafa Tabanının Malign Tümörleri

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.502-510, 2013

Sfenoid Kanat Menenjiomları

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.531-538, 2013

Fibröz Displazi, Osteopetrozis ve Ossifying Fibromalar

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.527-530, 2013

Olfaktor Oluk ve Planum Sfenoidale Menengiomları

in: Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin, DEMIRCAN Mehmet Nusret, ÇOLAK Ahmet, KUTLAY Murat, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.518-526, 2013