Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Kafa Travmaları

  • Postgraduate Kranial Vasküler Patolojiler, 23.03.2021 tarihli anatomi yüksek lisans dersi

  • Postgraduate Kafa Travmaları, 23.03.2021 tarihli anatomi yüksek lisans dersi

  • Doctorate Kranial Travmalar ve Cerrahisi

  • Doctorate Sellar ve Parasellar Bölge Cerrahi Anatomisi ve Cerrahisi

  • Doctorate Periferik Sinir Yaralanmaları ve Cerrahisi

  • Doctorate Periferik Sinir Cerrahi Anatomisi

  • Doctorate Beyin Ölümü Testleri ve Tanısı