Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1982 Anayasası ve Aihs Çerçevesinde Salgın Hastalıklar Karşısında Mülkiyet Hakkının Sınırlanabilirliği

Güncel Gelişmeler Işığında Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkının Korunması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 May 2022, pp.73-90

Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları Işığında Yaşam Hakkı ve Deprem

Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.67-88

Books & Book Chapters