Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2024 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medipol University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2019 - 2024 Assistant Professor

  Istanbul Medipol University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - 2021 Vice Dean

  Istanbul Medipol University

Courses

 • Undergraduate Avrupa Birliği Hukuku

 • Undergraduate Hukuk ve Kültür

 • Doctorate Modern Siyasal Düşünceler

 • Undergraduate Genel Kamu Hukuku

 • Undergraduate İnsan Hakları ve Demokrasi Sustainable Development

 • Postgraduate Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi

 • Undergraduate Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Sustainable Development

 • Undergraduate İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Sustainable Development

 • Undergraduate İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Sustainable Development

 • Postgraduate 16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Güvenlik Devletinin Dönüşümü

 • Undergraduate Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri (Seminer)

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukuka Giriş

 • Undergraduate Temel Hukuk

Advising Theses