Bronşit tanısı almış pediyatrik hastalarda potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medipol University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Student: MÜFERİYE ESKİTOĞLU

Supervisor: TANER Neda