İşitme cihazı kullanan geriatrik bireylerde konuşma algısı ve bilişsel beceriler ile cihaz memnuniyeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medipol University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Student: EDA KÜLEKÇİ

Supervisor: ÖLÇEK Gül