Sağlık turizminde uluslararsı hastaların destinasyon seçimlerini etkileyen faktörler üzerine bir çalışma: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medipol University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: SUEDA TERZİ

Supervisor: KARAMEHMET ALTUNTAŞ Bilge