Meme Kanseri Olan Hastalarda Üst Ekstremite Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Etkinliğinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medipol University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Student: SELEN SUBAŞI

Co-Supervisor: ALGUN Zeliha Candan, BASIM Pelin