Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kavernöz sinüs cerrahisi sonrası periorbital beyin-omurilik sıvısı fistülü: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 03 October 2021, vol.31, pp.146

Tuberosklerozlu 3 Olguda Kortikal Tüberler

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, vol.1, pp.1

TRAKTOGRAFİ ÇALIŞMASIYLA SERVİKOMEDÜLLER BİLEŞKE DİFFÜZ GLİAL TÜM.R CERRAHİSİ TECRÜBEMİZ

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 04 February 2017, vol.27, pp.118