Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Umutsuzluğun Belirleyicileri

International Marmara Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.16

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sahtekarlığın İncelenmesi ve Öğrencilerin Görüşleri

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.207

Childhood abuse, psychological symptoms, and frequency of drug use and self-harming in prisoners

International Congress of Psychology (ICP), Prag, Czech Republic, 18 - 23 July 2021

COVID-19 Salgını Bağlantılı Tükenmişlik, Akademik Özyeterlik ve Çevrimiçi Eğitimde Öz-Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.1019-1021

Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Becerileri Üzerinde Ebeveyn Kabul-Red Tutumlarının ve Kullanılan Düşünce Kontrol Yöntemlerinin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi-İstanbul, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.305-318

Çalıştay Programı: Aile ve Çift İlişkilerini Koruyucu ve Güçlendirici Pozitif Duygularla Çalışma: Duygu Odaklı Çift Terapisi

21th International Congress on Psychological Counseling and Guidance 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Çatışma Çözme Eğitiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine Etkisi

ECLSS 4-0, EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJAAspazijas bulvāris 28, 1. Stāvs, Rīga, LV-1050MERCURE RIGA CENTER HOTELElizabetes iela 101, Riga, LV-1010RIGA, LATVIA, Latvia, 24 July 2018 - 27 July 2017, pp.66

Investigating violence against women through sociodrama and art therapy

5th International Sociodrama Conference, Kos Adası, Greece, 30 September - 04 October 2015

A comparative analysis of two psychodrama group sessions

5th International Sociodrama Conference, Kos Adası, Greece, 30 September - 04 January 2015

Books & Book Chapters

Çocuk İhmali ve Duygusal İstismar

in: ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ - Yaygın Sorunlar ve Müdahaleler, Gördesli, Meltem Aslan; Örnek, Dilaram Billur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.417-454, 2022

Çocukluk Çağı Depresyonu

in: ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ - Yaygın Sorunlar ve Müdahaleler, Gördesli, Meltem Aslan; Örnek, Dilaram Billur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.145-178, 2022