Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr), Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Diyabetik genç ve yaşlı sıçanlarda piridoindol türevi SM1EC2' in vasküler reaktivite, endotel fonksiyonları ve gliko-oksidatif stres belirteçleri üzerine etkileri

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr)